”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Statkraft kommenterer «En helvetes revisjon»

Innspillet «En helvetes revisjon» har skapt reaksjoner. Her er Statkraft sin kommentar: Les mer..

En helvetes revisjon

I 2010 tok jeg initiativ til etablering av nettstedet Bandakkanalen.no. Som redaktør siden oppstarten i 2011 har jeg fulgt undersøkelsene, innspillene, uenighetene og motsetningene. Tiden er inne for å si min mening om saken, nå som skjebnetimen for storørretstammen i Bandak nærmer seg. Les mer..

Vinje-politikere oppgitt over Statkraft

De mener Statkraft har avvist alle kommunens krav i den pågående vilkårsrevisjonen av Tokke/Vinje-vassdraget. Les mer..

Tokke JFF anser innsynskravet til Statkraft som avslått

Tokke JFF mener svaret de fikk fra Statkraft  ikke tilfredsstiller allmenhetens krav til miljøinformasjon og anser innsynskravet som avslått. Les mer..