”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Fiskereglar for Tokkeåi og Bandak 2011

Fiskereglane for Tokkeåi og Bandak vil våren 2011 bli midlertidig fornya. Reglane vil ta meir omsyn til den sårbare storaurestamma.

Fiskereglar i eit så komplisera system som Tokkeåi og Bandak tar lang tid å tilpasse. Me er i stadig dialog med NINA om dette.

Me ber om forståing for at fiskereglane kan endrast år for år, ettersom prosjektet kjem over nye oppdagingar angåande storaurestamma.

Bandak Fiskelag