”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Om

Her finner du nyheter om gjennomføringen, bakgrunnsinformasjonen og historikken til vilkårsrevisjonen av Tokke/Vinje-vassdraget,  vedtatt i juni 2022.

Den storvokste ørreten i Bandak er en av Norges få gjenværende storørretstammer.  Den vandret opp Skiensvassdraget under isavsmeltingen for 10.000 år siden. Den bruker Tokkeåi som gyteelv og har  stor bevaringsbiologisk interesse.