”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Tokke JFF anser innsynskravet til Statkraft som avslått

Tokke JFF mener svaret de fikk fra Statkraft  ikke tilfredsstiller allmenhetens krav til miljøinformasjon og anser innsynskravet som avslått. Les mer..

 

Statkraft-tiltak i Tokkeåi fra 2011- 2018

Siste fase i Statkraft sin restaurering av terskler og biotoptiltak i Tokkeåi ble gjennomført i første del av august.  Les mer..

 

Blir Statkraft meldt til Miljøklagenemda?

Tokke JFF klager Statkraft inn for Miljøklagenemda hvis informasjon de ønsker tilbakeholdelses Les mer..

 

Fiskebiologisk undersøkelse i Bandak

 27.-31.8.2017 ble det gjennomført en fiskebiologisk undersøkelse i Bandak. Hensikten var å oppdatere status for fiskebestandene og vurdere reguleringseffekter. Her er rapporten

Les mer..