Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Ungfisk i Tokkeåi 2016

Høsten 2016 ble det gjennomført undersøkelse av ungørret i Tokkeåi og nedre del av Dalaåi. Nå foreligger resultatene. Les mer..

 

Gytegroptellinger 2016

Det ble estimert 30 gytegroper i Tokkeåi høste 2016. I årene 2013 – 2015 var tallet 35-54 groper. Det hefter imidlertid usikkerhet rundt fjorårets observasjoner. Les mer..

 

Fiskepassasje ved Helveteshylen?

Ny rapport hevder dette er det mest effektive tiltaket for styrking av storørretstammen
Les mer..

 

Få storørreter å se på elva i høst

Hvert år telles gytefisk og gytegroper i Tokkeåi. Drivtellinga 3. november viste få storørreter. Les mer..