Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Ungfiskundersøkelser 2016-2017

Høsten 2017 gjennomførte LFI en ny undersøkelse av ungørret i Tokkeåi og nedre del av

Dalaåi. Nå foreligger rapporten. Les mer..

 

Dramatisk vannstandsfall i Tokkeåi

Om morgenen 24. januar sank vannføringen i Tokkeåi  brått fra ca ca 14 kubikk til under 2. Hvordan kunne dette skje? Les mer..

 

Helvetes fall i Tokkeåi

I denne kronikken legger Morten Kråbøl fram sitt syn på prosessen og konfliktene rundt forskningsarbeidet i Tokkeåi. Les mer..

 

Vi senket Helveteshylen

Bandakkanalen.no mottok i går ettermiddag følgende uttalselse fra Statkraft angående senkingen av vannstanden i Helveteshylen:  Les mer..