”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Grovskisse for gjennomføring av påleggene

De nye konsesjonsvilkårene fra 17. juni ifjor påla Statkraft en rekke nye vilkår/tiltak. 15. februar la Statkraft fram en grovskisse for implementering av disse.

Brevets første del inneholder oversikt over kravene i den reviderte konsesjonen som ble iverksatt fra 17. september 2022.

Del 2 omhandler prosjekter for gjennomføring av de større tiltakene med en foreløpig fremdriftsplan om gjennomføring i løpet av perioden 2023 – 2026.

Del 3 omhandler tiltak etter standardvilkår – som  biotoptiltak, fiskefond, sektoravgift  og penger til Villreinfondet

Les brevet her:

Brev – OPPFØLGING AV NYE KONSESJONSVILKÅR FOR TOKKE OG VINJE GITT VED KONGELIG RES. 17.JUNI 2022