Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Nøkkelpersoner

Lars Nilssen

Lars Nilssen (f 1958) er initiativtaker og redaktør for Bandakkanalen.no.

Han har fotografert, regissert og produsert en fiskefilmene ”På fisketur med Bård og Lars

” og triologien ”Tørrfluelandet” og en rekke andre naturfilmer. Han er skribent, forfatter og fordragsholder, er ansvarlig for hjemmesiden www.larsoglars.no og medeier i Sherpa Film Norway as.

For tiden jobber han sammen med bl.a. Morten Kraabøl med en dokumentarfilm om et telemetriprosjekt i Hemsila, og er engasjert i dokumentasjon av flere fiskekultiveringsprosjekter rundt om i landet.

Han er ivrig fluefisker og har deltatt i fiskekultiveringsarbeid siden han var 14 år.

Morten Kraabøl

Morten Kraabøl (f. 1965) er prosjektleder for prosjektet ”Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi”. Han er utdannet ferskvannsøkolog (Cand. scient) ved Norges Teknisk

Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) og jobber som forsker i økologi ved NINA avdeling Lillehammer og doktorstipendiat ved NTNU. Det er i særlig grad storørret, vassdragsreguleringer og fiskevandringer som er hans spesialfelt, men andre fiskearter og salamandere inngår også i prosjektportefølgen. Morten Kraabøl er også en svært ivrig og allsidig sportsfisker med bl.a. over 25 års erfaring fra storørretfiske i Gudbrandsdalslågen.  Han har skrevet over hundre norske og internasjonale fagpublikasjoner om økologi, utgitt tre bøker, deltatt i flere filmproduksjoner og holdt hundrevis av kurs og foredrag om jakt- og fiskerelaterte tema. Kraabøl legger vekt på en kombinasjon av faglige arbeidsmetoder og bred kontaktflate mot lokalkjente folk som kjenner vassdragene godt, og fremhever dette som helt nødvendig for å oppnå best mulige resultater.

Kai Joachim Brattestå

(f 1972) er medlem av Bandak Fiskelag og grunneigar i Bandak. Han er oppvaksen og bur på garden Brattestå, som har særs lange tradisjonar med næringsfiske i Bandak. Næringsfiske har heilt fram til i dag vore ein del av drifta på garden. Kai Joachim er og ein ivrig sportsfiskar som brukar mykje av fritida si på fiske i Tokkeåi og Bandak. Han er sterkt engasjert i å rette opp i dei negative forholda som har påvirka den unike storaurestamma. Har var med sin bestefar, storfiskaren Olav Brattestå, på storaurefiske allerede som 4 åring.

Bjørn Olav Haukelidsæter

vokste opp på Dalen med utsikt over Bandak og Tokkeåi. Han er i dag bosatt på Ulefoss, litt lenger ned i vassdraget.Hans første fiskestang for egne penger var en 6-7 meter lang bambusstang kjøpt på Fosli-bua på Dalen. Med den startet fisket i Tokkeåi for over 40 år siden.

Fiskeinteressen har ikke avtatt med årene, men bambusstanga er byttet ut med fluestenger. Dermed økte også interessen for byttedyrene til ørreten ogomgivelsene disse lever i. Dette er den direkte årsaken til hansengasjement i Bandak og Tokkeåi.

I prosessen som nå er i gang for å verne og styrke storørretstammen i Bandak,  representerer han fiskeren, som ønsker å ivareta og restaurere dette unike og flotte naturområdet til glede for oss selv og fremtidige generasjoner.