Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Kontakt

BANDAKKANALEN

Lars Nilssen(Redaktør)

tlf 90162103

nilssen@larsoglars.no

STATKRAFT

Jostein Kristiansen(Lokalt)

tlf 95177413 / 35079529

jostein.kristiansen@statkraft.com

Marylin Marskar (Sentralt)

tlf 97161321 / 24067915

marilyn.marskar@statkraft.com

NINA

Morten Kraabøl(Forskningsleder)

tlf 91733377

morten.kraabol@nina.no

TOKKE KOMMUNE

Anne Midjås(Reiselivskonsulent)

tlf 35675656 / 97560661

info@visitdalen.com

BANDAK FISKARLAG

Kai Brattestå

tlf 41273006

brattekai@gmail.com

BANDAK SPORTSFISKELAG

Bjørn Olav Haukelidsæter

tlf 99261397

bohaukel@online.no

Tore Klas Tveiten

tlf 917 65 513

toreklas73@msn.com