”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Kontakt

BANDAKKANALEN

Lars Nilssen(Redaktør)

tlf 90162103

nilssen@larsoglars.no

STATKRAFT

Jostein Kristiansen(Lokalt)

tlf 95177413 / 35079529

jostein.kristiansen@statkraft.com

BANDAK SPORTSFISKELAG

Bjørn Olav Haukelidsæter

tlf 99261397

bohaukel@online.no