”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Befaringen

28. og 29. september var det befaring med Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet. Andre deltakere var Miljødirektoratet, Statkraft, Statsforvalteren, Fylkeskommunen, Tokke og Vinje kommuner, Naturvernforbundet, NJFF sentralt og lokalt, NINA, Bandak fiskarlag og flere andre aktører.

Befaringen åpnet med innledende ord av Jarand Felland og visning av filmen UR-ØRRETENS SKJEBNESTUND: