”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Materiale, rapportert mm.

Klikk for å laste ned:

Historikk

Historia om fisket og utviklinga av Tokkeåi og Bandak