”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Bandakørretens vandringer og habitatbruk

For fire år siden ble det igangsatt hydroakustiske undersøkelser av
vandringsadferden og habitatbruken til ørret i Bandak og Tokkeåi.
Nå foreligger rapporten.

Les mer..

Rapport om fisken i Vestvatna fra 1968

Etter at materialet om senkningen av Helveteshylen ble funnet, har Statkraft jobbet videre med eksterne søk i Riksarkivet. Her presenteres 1968-rapporten til Utbyggings-og reguleringsskjønnet om virkninger på fisk og fisket i Vestvatna. Les mer..

Rapporten fisket fra 1959

Året er 1959. Ekspropriasjonsskjønnet for Tokke-reguleringen har bestilt en rapport om fisken og fangstene i vassdraget før det blir regulert og utbygd. Les mer..

Ungfiskundersøkelser 2016-2017

Høsten 2017 gjennomførte LFI en ny undersøkelse av ungørret i Tokkeåi og nedre del av

Dalaåi. Nå foreligger rapporten. Les mer..