”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Dramatisk vannstandsfall i Tokkeåi

Om morgenen 24. januar sank vannføringen i Tokkeåi  brått fra ca ca 14 kubikk til under 2. Hvordan kunne dette skje? Les mer..

Helvetes fall i Tokkeåi

I denne kronikken legger Morten Kråbøl fram sitt syn på prosessen og konfliktene rundt forskningsarbeidet i Tokkeåi. Les mer..

Vi senket Helveteshylen

Bandakkanalen.no mottok i går ettermiddag følgende uttalselse fra Statkraft angående senkingen av vannstanden i Helveteshylen:  Les mer..

Tokke JFF med tilleggsuttalelse

Tokke JFF og Bandak Fiskelag har tidligere avgitt høringssvar til Statkrafts revisjonsdokument Tokke-Vinje reguleringen fra januar 2013. Etter befaring i juni 2017 ga NVE åpning for å komme med tilleggsuttalelse.  Les mer..