”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Fristen for merknader utsatt

Fylkesmannen har gitt Statkraft utsettelse til 1. september
Les mer..

Statkraft pålegges bygging av fiskepassasje

Fylkesmannen i Telemark har pålagt Statkraft overvåking av fiskebestanden og bygging av fiskepassasje.

Les mer..

Droneflyving over Tokkeåi på 6m3/s

I dag har Statkraft senket vannstanden i Tokkeåi  fra ca 15 til 6 m3/s. En drone skal dokumentere vannvekt areal ved denne vannføringen fra Bandak og opp til utløpet av Lio kraftverk. Les mer..

Reguleringen stengte storaurens vandring

Tokke kommune sendte nylig NVE en særdeles grundig dokumentasjon på hvordan utbyggingen av Lio kraftverk i 1969 gjorde Helveteshylen til et vandringshinder for storaurens tilgang til viktige gyteområder.  Les mer..