Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Informasjon knyttet til stans i Lio kraftverk

I perioden 2.1.2017 til 30.6.2017 vil Lio Kraftverk stå pga. totalrehabilitering av stasjonen. I den forbindelse vil det bli sluppet vann for å opprettholde anbefalt vannføring i Tokkeåi. Les mer..

Fiskepassasje ved Helveteshylen?

Ny rapport hevder dette er det mest effektive tiltaket for styrking av storørretstammen
Les mer..

Få storørreter å se på elva i høst

Hvert år telles gytefisk og gytegroper i Tokkeåi. Drivtellinga 3. november viste få storørreter. Les mer..

Undersøkelser oppstrøms vandringshinderne

Tokke-Vinje Vannområde og Multiconsult har gjort kontrakt om fiskebiologiske vurderinger av Tokkeåi og Dalaåi ovenfor dagens vandringshindre for storørret fra Bandak. Her er mellomrapporten:

Les mer..