”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Fristen for merknader utsatt

Fylkesmannen har gitt Statkraft utsettelse til 1. september

i et brev av 21. juni d.å påla Fylkesmannen i Telemark og Vestfold Statkraft å utrede bygging av fiskepassasje ved Helveteshylen, samt undersøkelser for å følge utviklingen av storørretbestanden.

Fristen for å uttale seg var tre uker. Dersom Fylkesmannen ikke mottok merknader innen den tid, ville det bli fattet vedtak i overenstemmelse med varselet.

Etter anmodning har Statkraft fått fristen utsatt til 1. september.