”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Statkraft pålegges bygging av fiskepassasje

Fylkesmannen i Telemark har pålagt Statkraft overvåking av fiskebestanden og bygging av fiskepassasje.

Skjermbilde 2019-07-03 kl. 12.24.16Storørreten i Bandak og Tokkeåi er på et historisk lavt nivå, og bestanden er avhengig av strenge forvaltningsgrep for å overleve. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark vurderer derfor med hjemmel i konsesjonsvilkårene å pålegge Statkraft å utrede tiltak i form av en fiskepassasje i Helvetesfossen for å øke gyte- og oppvekstarealet for storørretbestanden og undersøkelser for å følge utviklingen av bestanden.

Dette er ordlyden i innledningen til brevet Fylkesmannen i Telemark nylig sendte Statkraft.

Videre heter det bl.a.:

Tiltak som tar sikte på å øke tilgjengelig gyte- og oppvekststrekning ut over dagens, anses som det viktigste for å sikre overlevelse av storørretbestanden i Bandak på lang sikt. Det mest nærliggende er etablering av fiskepassasje i Helvetesfossen. Det vil imidlertid være en stor fordel om den øvre strekningen samtidig kunne få tilført noe mer vann i de tørre periodene, enn det den får i dag.

Du kan lese hele pålegget her:

Forundersøkelse til bygging av fiskepassasje i Helvetesfossen, samt overvåking av gytebestand og ungfisk i Tokkeåi – varsel om pålegg

Fristen for å uttale seg er tre uker. Dersom Fylkesmannen ikke mottar merknader innen utløpet av fristen, vil det bli fattet vedtak i overenstemmelse med varselet.

Statkraft har oss bekjent ennå ikke kommentert pålegget.