Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Trengs det mer omfattende tiltak?

De siste tiden er det blitt utført arbeider for å bedre gyteforholdene for storørreten i Tokkeåi.

Men er dette nok for å bevare og styrke stammen? Les mer..

Tiltakene i Tokkeåi 2017

2017 var opprinnelig det siste året for den tre-årige tiltaksplanen for restaurering av Tokkeåi. Nå blir prosjektet forlenget et år til. Dette har blitt gjennomført inneværende år: Les mer..

Mer vann i det gamle elveløpet!

Ordføreren i Tokke kommune var tydlig i sin tale under NVE sin befaring i forbindelse med nye konsesjonsbetingelser 28. juni. I to nye videoklipp begrunner han hvorfor og hvordan det må sikres mer vann i det gamle elveløpet: Les mer..

Slik ble Helveteshylen vandringshinder

Under befaringsdagen 28. juni la ordfører Jarand Felland (SP) fram bildebevis på at vannstanden i Helveteshylen er blitt senket etter åpningen av Lio kraftverk. Se videoklippet her:   Les mer..