”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Statkraft sin kommentar kommenteres

Statkrafts kommentar til «En helvetes revisjon» kan ikke få stå uimotsagt, selv om jeg føler meg beæret ved å bli nevnt ved navn hele 15 ganger. Les mer..

Statkraft kommenterer «En helvetes revisjon»

Innspillet «En helvetes revisjon» har skapt reaksjoner. Her er Statkraft sin kommentar: Les mer..

En helvetes revisjon

I 2010 tok jeg initiativ til etablering av nettstedet Bandakkanalen.no. Som redaktør siden oppstarten i 2011 har jeg fulgt undersøkelsene, innspillene, uenighetene og motsetningene. Tiden er inne for å si min mening om saken, nå som skjebnetimen for storørretstammen i Bandak nærmer seg. Les mer..

Vinje-politikere oppgitt over Statkraft

De mener Statkraft har avvist alle kommunens krav i den pågående vilkårsrevisjonen av Tokke/Vinje-vassdraget. Les mer..