”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Fylkesmannen opprettholder påleggene

Fylkesmannen tar ingen av Statkraft sine innvendinger om de varslete påleggene til følge. Les brevet fra Fylkesmannen her:

Pålegg om forundersøkelse til bygging av fiskepassasje i Helvetesfossen – samt overvåking av gytebestand og ungfisk i Tokkeåi