Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Tokke JFF og Bandak Fiskerlag støtter Telemark JFF sin høringsuttalelse

Gjeddesperreuttalelesen fra Telemark JFF støttes av storørretforkjemperne i Dalen. Vedlagt vedtaket fra de to foreningene Les mer..

Uttalelse om fiskesperra fra Telemark NJFF

«Vi stiller oss uforstående til at fylkesmannen i sin innstilling velger å gå for en løsning om å slå av strømmen på en fiskesperre som i prinsippet har fungert bra» Les mer..

Høringsuttalelser fra Nome JFF angående fiskesperra

Nome JFF mener at risiko for spredning av fremmed art til områder med arter av stor nasjonal og internasjonal verdi er så stor at det ikke er forsvarlig å slå av strømmen i fiskesperra. Les mer..

Ønsker avklaring angående fiskesperra

Før helgen leverte tre kommunepolitikere i Nome et brev til kommunestyret angående lovligheten rundt å slå av den elektroniske fiskesperra i Kjeldal. Brevet kan du lese her.

Les mer..