Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Gytegroptellingene i Tokkeåi høsten 2015

Rapport og et omfattende notat fra høstens gytegroptellinger i Tokkeåi er klar. Les mer..

Kun 35 store gytegroper observert

Gytegroptellingene i Tokkeåi viste kun 35 sikre groper av storaure. Dette er det lågaste antall som er registrert sidan tellingane starta. Les mer..

Gytegroptellinger i gang

Denne uka blir det gytegroptellinger i Tokkeåi. Resultatene vil gi nye estimater om antallet storørreter Les mer..

Merkeperioden i akustikkprosjektet avsluttet

Merkeperioden i radioakustikkprosjektet er nå avsluttet. Rusene som vi håpet skulle fange ferdig gytt storørret har stått ute fra 28. okt til 6. nov og fra 11.nov til 18.nov. Det ble dessverre ikke fanget noen storørret i perioden. Les mer..