Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Merkeperioden i akustikkprosjektet avsluttet

Merkeperioden i radioakustikkprosjektet er nå avsluttet. Rusene som vi håpet skulle fange ferdig gytt storørret har stått ute fra 28. okt til 6. nov og fra 11.nov til 18.nov. Det ble dessverre ikke fanget noen storørret i perioden. Les mer..

MØTE OM TOKKEÅITILTAK I GÅR KVELD

«Samlet begynner vi å ha et veldig godt kunnskapsnivå for å kunne begynne å gjøre målretta tiltak for storørreten«, sa Marianne Kanstad på møtet i går. Les mer..

Statusrapport fra radioakustikkprosjektet

Radioakustikkprosjekt i Bandak/Tokkeåi har gått over to sesonger. 140 fisk er merket og feltarbeidet er nå i sin siste fase.  Les mer..

Nok en storfisk i Tokkeåi

5,8 kilos ørret tatt på flue og radiomerket i Tokkeåi på fredag. Les mer..