Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Rapport fra elvearbeidene 24.08

Jostein Kristiansen / Statkraft  har sendt inn en rapport om gårdsdagens arbeid i Tokkeåi, mandag 24.8 Les mer..

Det graves i Tokkeåi

Restaureringsarbeid igang mellom Åmothylen og Gjesshyl Les mer..

Trollingfiske 21. – 23. august

I forbindelse med akustikkprosjektet i Bandak/Tokkeåi vil det være åpent for trollingfiske førstkommende helg (21-23 august). Les mer..

Statkraft med sine bilder

Her kan du se og lese Statkraft sin versjon av elva på den nåværende vannføringen.

Les mer..