Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Laser som kartleggingsverktøy

I perioden 2015/16 vil Statkraft i samarbeid med Eco Energi teste ut en ny metode med bruk av grønn laser teknologi for kartlegging av vassdrag. Tokkeåi blir ett av tre testvassdrag. Les mer..

Radioakustikkrapport

 

Foreløpig rapport fra radioakustikkprosjektet igangsatt 2014 Les mer..

Informasjonsmøte 28.mai

Statkraft ønsker velkommen til informasjonsmøte om sluttrapporten for «Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi» torsdag 28. mai kl. 18-20 i Tokke kulturhus (Gullbjørgsalen).

Les mer..

Reviderte regler for fiskekonkurransen og forsommerfisket i Bandak

Fiskekonkurranse i Bandak og helger for åpent fiske vår 2015           

Les mer..