Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Høringsfristen er ute. Vest-Telemark Blad oppsummerer

Høringsfristen for revisjonen av Tokke-Vinje-reguleringa er ute. 6. mai hadde Vest-Telemark Blad et stort oppslag om saken, og det var Miljødirektoratets innspill som fikk mest fokus. Les mer..

Rotenonbehandling i forkant av sesongen

Onsdag 23. og torsdag 24. april ble kanalpassasjen mellom den elektriske fiskesperra og Kjeldal sluse rotenonbehandlet på ny. Nok en gang ble det funnet gjedde. Les mer..

Genetiske variasjoner under lupen

Er storørreten i Bandak en egen stamme? Dette vil vise seg gjennom de genetiske prøvene som snart er klare. Hvordan gjøres disse og hva kan en finne ut?

Les mer..

Vil svensk vannkraftdom skape presedens?

Den svenske Miljøoverdomstolen har pålagt en kraftprodusent både minstevannføring og gode fiskepassasjer. Dommen vil trolig få betydning for de kommende konsesjonsrevisjonene også i Norge Les mer..