Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Statkraft med sine bilder

Her kan du se og lese Statkraft sin versjon av elva på den nåværende vannføringen.

Les mer..

Tokkeåi 14. juni 2015

Vi har fått tilsendt dramatiske bilder fra Tokkeåi tatt i går.

Les mer..

«Drastiske tiltak er nødvendig sier forskerene. Denne sommeren får vi se hva Statkraft og sektormyndigheter legger i dette.»

Les mer..

Rapport frå tilstandsovervaking i Tokke-Vinjevassdraget 2014

Tilstandsovervakinga i Tokke-Vinje vassdraget har i 2014 vore organisert av Faun Naturforvaltning ved Helge Kiland, som er prosjektleiar for arbeidet etter vassforskrifta i Tokke-Vinje vassområde.

Les mer..