Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Oppstrøms Helveteshylen undersøkes

Fylkesmannen i Telemark har gitt Multiconsult tillatelse til å gjennomføre fiskeundersøkelser ovenfor Helveteshylen: Les mer..

Årets tiltak for storørreten i Tokkeåi fullført

Tiltakene i Tokkeåi har nå pågått i 2-3 uker og mye av arbeidet som var planlagt i år er ferdigstilt.

Les mer..

Fysiske tiltak for storauren

Arbeidet med gjennomføring av fysiske tiltak i Tokkeåi er omsider gang. Les mer..

Gjeddesperra skal beholdes

Miljødirektoratet vil foreløpig ikke avvikle den elektriske fiskesperra som skal hindre gjedde å ta seg lenger opp i Telemarkskanalen. Les mer..