Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

NVE – befaringen 28. og 29. juni

NVE skal igang med sluttbehandlingen av vilkårsrevisjonen for Tokke/Vinje – vassdraget. I slutten av juni arrangerte de en befaring for å få saken best mulig belyst. De første videoklippene fra befaringen kan du se her: Les mer..

Ungfisk i Tokkeåi 2016

Høsten 2016 ble det gjennomført undersøkelse av ungørret i Tokkeåi og nedre del av Dalaåi. Nå foreligger resultatene. Les mer..

Gytegroptellinger 2016

Det ble estimert 30 gytegroper i Tokkeåi høste 2016. I årene 2013 – 2015 var tallet 35-54 groper. Det hefter imidlertid usikkerhet rundt fjorårets observasjoner. Les mer..

Informasjon knyttet til stans i Lio kraftverk

I perioden 2.1.2017 til 30.6.2017 vil Lio Kraftverk stå pga. totalrehabilitering av stasjonen. I den forbindelse vil det bli sluppet vann for å opprettholde anbefalt vannføring i Tokkeåi. Les mer..