Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Utsettelse til 31. oktober

Statkraft melder at «NINA/LFI konsortiet har fått ytterligere utsatt frist på å levere utkast til rapport «Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi, med tilleggsundersøkelser»  til 31.oktober 2014.

2, 7 kilo ble helgens største

Det ble et skralt resultat i møkkaværet under fiskekonkurransen på Bandak i helgen. Les mer..

Oppdatering Fiskekonkurransen

kl 14.21 hogg en ørret på 59 cm og 2,7 kilo på en av stengene til  Morten Grønstein. Han leder forløpig konkurransen. Les mer..

Fiskekonkurransen er i gang

Den første fisken ble tatt i kveldingen – en 6 hektos plugg, som nå er merket med akustisk radiosender. Ingen kjempe, men en bra start.

Les mer..