Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Radioakustiske nyheter

I juni ble det plassert ut mottakere i forbindelse med radioakustikk-prosjektet i Bandak. Nå foreligger de første resultatene. Les mer..

Fortsatt forskning på storørreten i Bandak?

Professor Jan Heggenes ved Høgskolen i Telemark vil søke om mer penger for å fortsette et forskningsprosjekt på storørreten i Bandak og Tokkeåi. Les mer..

Vannføringen i Tokkeåi høsten 2014

Vi har mottatt følgende uttalelse om vannføringen i Tokkeåi  fra Jostein Kristiansen i Statkraft: Les mer..

Gytegroptellingene i Tokkeåi 2014

Høstens tellinger av storørretens gytegroper i Tokkeåi ble forhindret av de store vannmassene. Les mer..