Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Genetiske variasjoner under lupen

Er storørreten i Bandak en egen stamme? Dette vil vise seg gjennom de genetiske prøvene som snart er klare. Hvordan gjøres disse og hva kan en finne ut?

Les mer..

Vil svensk vannkraftdom skape presedens?

Den svenske Miljøoverdomstolen har pålagt en kraftprodusent både minstevannføring og gode fiskepassasjer. Dommen vil trolig få betydning for de kommende konsesjonsrevisjonene også i Norge Les mer..

Bandak Trout?

Hjemmesiden larsoglars.no hadde nylig denne overskriften – inspirert av et oppslag på Facebooksiden Tokkeåi og de pågående genetiske undersøkelsene av flere titalls storørreter fra Bandak og Tokkeåi.

Les mer..

Morten Kraabøl holder foredrag

12.mars inviterer Tokke Jeger & Fiskerforening til foredrag med NINA-forsker Morten Kraabøl i Tokke Kulturhus. Les mer..