”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Befaringen

28. og 29. september var det befaring med Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet. Andre deltakere var Miljødirektoratet, Statkraft, Statsforvalteren, Fylkeskommunen, Tokke og Vinje kommuner, Naturvernforbundet, NJFF sentralt og lokalt, NINA, Bandak fiskarlag og flere andre aktører.

Befaringen åpnet med innledende ord av Jarand Felland og visning av filmen UR-ØRRETENS SKJEBNESTUND:

Minstevannføring, fisketrapp og omløpsventil

11. februar 2021 vil bli husket som den viktigste dagen for storørreten og dens forkjempere på mange tiår! NVE sin innstilling til revisjon av konsesjonsvilkårene for Tokke-Vinjevassdraget er endelig klar. Det skulle ta ti år fra arbeidet med revisjonen ble startet til den nå foreligger.

Les mer..

Varselbrev fra Naturvernforbundet

16. september sank vannstanden i Tokkeåi fra 15,91 m3/s til 5,83 m3/s mellom klokka 09.00 og 13.00. Naturvernforbundet krever undersøkelse og sanksjoner. Les mer..

Fylkesmannen opprettholder påleggene

Fylkesmannen tar ingen av Statkraft sine innvendinger om de varslete påleggene til følge. Les brevet fra Fylkesmannen her:

Pålegg om forundersøkelse til bygging av fiskepassasje i Helvetesfossen – samt overvåking av gytebestand og ungfisk i Tokkeåi