Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Undersøkelser oppstrøms vandringshinderne

Tokke-Vinje Vannområde og Multiconsult har gjort kontrakt om fiskebiologiske vurderinger av Tokkeåi og Dalaåi ovenfor dagens vandringshindre for storørret fra Bandak. Her er mellomrapporten:

Les mer..

Oppstrøms Helveteshylen undersøkes

Fylkesmannen i Telemark har gitt Multiconsult tillatelse til å gjennomføre fiskeundersøkelser ovenfor Helveteshylen: Les mer..

Årets tiltak for storørreten i Tokkeåi fullført

Tiltakene i Tokkeåi har nå pågått i 2-3 uker og mye av arbeidet som var planlagt i år er ferdigstilt.

Les mer..

Fysiske tiltak for storauren

Arbeidet med gjennomføring av fysiske tiltak i Tokkeåi er omsider gang. Les mer..