Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Fiskekonkurranse i Bandak 28. – 31.august

Bandak Fiskelag, Statkraft og Tokke JFF skal øke kunnskapen om Bandakøretens vandringsmønster og vil bruke konkurranse til å skaffe storfisk til merking. Les mer..

Merkingen i gang

Det er nå radiomerket omlag 20 ørreter fra deltaet til det nye prosjektet. Ambisjonen er å få merket 25 «deltafisker» og 25 storinger. Se bilder … Les mer..

Spørsmål ved fiskereglene i Tokkeåi

Dagens fiskeregler i Tokkeåi  sier at all fisk mellom 30 og 50 cm skal settes tilbake i elva. Jan E. Marius Schulze, som har fisket mye i elva i sommer, stiller spørsmål ved reglene. Les mer..

Nye undersøkelser i Bandak og Tokkeåi

Sommeren 2014 vil det bli startet et merkeprosjekt av fisk i Bandak for å se på fiskens bruk av vassdraget.  Undersøkelsene vil bli gjennomført som et masterstudium ved Høgskolen i Telemark i samarbeid med Havforskningsinstituttet. Les mer..