”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Grovskisse for gjennomføring av påleggene

De nye konsesjonsvilkårene fra 17. juni ifjor påla Statkraft en rekke nye vilkår/tiltak. 15. februar la Statkraft fram en grovskisse for implementering av disse.

Les mer..

Regjeringen fulgte NVE sin innstilling.

Minstevannføring, fiskepassasje, omløpsventil og lokkeflommer. I Kongelig resolusjon av 17. juni ble vilkårene for kraftproduksjonen i Tokke-Vinje vassdraget revidert i tråd med NVE sin innstilling. En stor dag for størørreten og dens hjelpere. Les mer..

Befaringen

28. og 29. september var det befaring med Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet. Andre deltakere var Miljødirektoratet, Statkraft, Statsforvalteren, Fylkeskommunen, Tokke og Vinje kommuner, Naturvernforbundet, NJFF sentralt og lokalt, NINA, Bandak fiskarlag og flere andre aktører.

Befaringen åpnet med innledende ord av Jarand Felland og visning av filmen UR-ØRRETENS SKJEBNESTUND:

Minstevannføring, fisketrapp og omløpsventil

11. februar 2021 vil bli husket som den viktigste dagen for storørreten og dens forkjempere på mange tiår! NVE sin innstilling til revisjon av konsesjonsvilkårene for Tokke-Vinjevassdraget er endelig klar. Det skulle ta ti år fra arbeidet med revisjonen ble startet til den nå foreligger.

Les mer..