Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Rapporten enda ikke klar

Mange har etterlyst sluttrapporten som skal oppsummere undersøkelsene vedrørende storørreten i Tokkeåi. Josten Kristiansen i Statkraft har i dag kommet med denne redegjørelsen:

Les mer..

Flomstor Tokkeåi

Stor vannføring har gjort vanskeliggjort bådegyte spotting og fanging av fisk til merkeforsøket  Les mer..

Utsettelse til 31. oktober

Statkraft melder at «NINA/LFI konsortiet har fått ytterligere utsatt frist på å levere utkast til rapport «Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Tokkeåi, med tilleggsundersøkelser»  til 31.oktober 2014.

2, 7 kilo ble helgens største

Det ble et skralt resultat i møkkaværet under fiskekonkurransen på Bandak i helgen. Les mer..