Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Åpning av nytt sideløp

Nytt sideløp nederst i Tokkeåi åpnes  Les mer..

Radioakustikk og tiltak sommeren 2016

Følgende aktiviteter i  Tokkeåi og Bandak vil foregå i regi av Statkraft sommeren 2016: Les mer..

Tokke JFF og Bandak Fiskerlag støtter Telemark JFF sin høringsuttalelse

Gjeddesperreuttalelesen fra Telemark JFF støttes av storørretforkjemperne i Dalen. Vedlagt vedtaket fra de to foreningene Les mer..

Uttalelse om fiskesperra fra Telemark NJFF

«Vi stiller oss uforstående til at fylkesmannen i sin innstilling velger å gå for en løsning om å slå av strømmen på en fiskesperre som i prinsippet har fungert bra» Les mer..