”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Storørret mot Statkraft

Aftenposten Innsikt med 10 sider om revisjonen av Tokke-Vinje

Forsiden på augustnummeret

Forsiden på augustnummeret

Innsikt kommer ut en gang i måneden. Et av hovedtemaene i augustnummeret er storørretens skjebnetid i Bandak / Tokkeåi.

Over 10 sider presenterer journalist Laila Borge den ti år lange revisjonsprosessen, som i løpet av året munner ut i en innstilling fra NVE .

Statkraft og storørretforkjemperne i Dalen legger fram sine synspunkter og det samme gjør flere av de involverte forskerne.

Vi har fått lov av redaktøren å linke til saken, selv om bladet nettopp er kommet ut. Les den her:

http://www.aftenposteninnsikt.no/klimamilj/stor-rret-mot-statkraft

Bandakkanalen tar gjerne mot kommentarer og innspill på saken