”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Varselbrev fra Naturvernforbundet

16. september sank vannstanden i Tokkeåi fra 15,91 m3/s til 5,83 m3/s mellom klokka 09.00 og 13.00. Naturvernforbundet krever undersøkelse og sanksjoner.

I forbindelse med hendelsen har Naturvernforbundet sendt en bekymringsmelding til Miljødirektoratet og NVE hvor de krever undersøkelser av årsaken og sanksjoner mot Statkraft. I meldingen heter det bl.a.:

«Raske vannføringsendringer som dette er en av de største utfordringene for både ung og voksen storaure i Tokkeåi, samt byttefiskarter og annet liv i elva. Når vannet brått blir borte så strander- og dør det alltid fisk- , bekkeniøye, tre-pigget stingsild og et bredt artsspekter av bunndyr. Slike raske vannføringsendringer i Lio kraftstasjon er et gjentagende problem.»

Fra Tokkeåi 16. september

Fra Tokkeåi 16. september

Les hele brevet her:   201001 Varselbrev fra Naturvernforbundet Tokkeåi