”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Statkraft-tiltak i Tokkeåi fra 2011- 2018

Siste fase i Statkraft sin restaurering av terskler og biotoptiltak i Tokkeåi ble gjennomført i første del av august.  Les mer..

Sladdet offentliggjøring

Statkraft har (på sitt vis) gitt etter for innsynskravet fra Tokke JFF: Det omstridte notatet er offentliggjort, men 13 av de 20 sidene er sladdet. Les mer..

Blir Statkraft meldt til Miljøklagenemda?

Tokke JFF klager Statkraft inn for Miljøklagenemda hvis informasjon de ønsker tilbakeholdelses Les mer..

Statkraft med nye kommentarer

ILes Statkraft sine kommentarer til de justerte revisjonskravene i forbindelse med vilkårsrevisjonen

Les mer..