”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Vinje-politikere oppgitt over Statkraft

De mener Statkraft har avvist alle kommunens krav i den pågående vilkårsrevisjonen av Tokke/Vinje-vassdraget.

Vilkårsrevisjonen er fortsatt til behandling hos NVE. I begynnelsen av juli d.å. sendte Statkraft et dokument til NVE hvor de kommenterer alle kravene som er stilt i forbindelse med revisjonen. Her gis det definitivt ikke ved dørene. De mener å ha gjort/gjør sitt allerede i forhold til  bevaring og styrking av den kritisk trua storørretstammen i Bandak.

Vest-Telemark blad hadde denne tidligere denne uka følgende artikkel om Vinje-politikernes oppgitthet over Statkraft:

Fra Vest-Telemark blad

Fra Vest-Telemark blad