Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Dalen Hotel

Hotellet ble bygget i 1894

Opninga av Telemarkskanalen la grunnlaget for å byggje det som av mange blir sett på som eit av landets staselegaste hotell. I Norges Kulturhistorie, bind V er det beskrevet som «- det mest storslåtte av dem alle

Med sine gavlar og svalgangar, dragehovud, tårn og spir, fram som eit «eventyrslott».

For meir informasjon, klikk her:

www.dalenhotel.no