”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Innrømmer senking av Helveteshylen

Under en pressekonferanse i Dalen i går formiddag innrømmet Statkraft etter årevis med benektelse å ha ansvaret for senking av vannspeilet i Helveteshylen med hele 3,5 meter. 

I dag stoppes storørretene ved Helveteshylen når de legger ut på gytevandring fra Bandak og opp i Tokkeåi. Herfra er fossefallet for høyt for videre ferd. Men slik har det ikke alltid vært. Før utbyggingen var vannspeilet i hylen høyt nok til at de tok seg opp i Tokkeåi øvre løp og fikk tilgang på kilometervis med gytesterkninger oppstrøms:

http://bandakkanalen.no/2017/08/slik-ble-helveteshylen-et-vandringshinder-for-stororreten/#more-1950

Helveteshylen i går. Det  gamle

Fra gårdsdagens pressekonferanse. Ordfører Jarand Felland viser fram bildene av sprengningsarbeidet gjennomført i regi av Statkraft

Helveteshylen i går formiddag.

Helveteshylen i går formiddag.

Bandak Fiskelag og Tokke JFF krevde allerede i 2011 informasjon om Statkraft sin medvirkning til senkingen. Morten Kraabøl / NINA, som ledet de ferskvannsøkologiske undersøkelsene i Tokkeåi og deltaområdet, har også vært tydelig på at oppvandring forbi Helvetshylen og minstevannføring i det gamle elveløpet er avgjørende for storørretstammens framtid og ønsket en utredning. Både han og storørretforkjemperne er i årevis møtt med døve ører fra Statkraft på dette punketet – fram til i går formiddag.

Ordfører Jarand viser Statkraftrepresentanten hva det hele dreier seg om. Opp her kommer ikke gytefisken i dag

Ordføreren i Tokke kommune viser regiondirektør i Statkraft Per Arne Hellebust hva det hele dreier seg om: Opp der kommer ikke gytefisken i dag!

 

Under NVE – befaringen 28. juni i år la ordføreren i Tokke fram bildebevis på den dramatiske senkingen. I ettertid har Statkraft tydeligvis tatt saken på alvor, arkivene er blitt saumfart, og i slutten av forrige uke ble ledelsen for regionen framlagt gamle skisser for regulering av Helveteshylen, tegninger som ikke kan bortforklares.

I går la Statkraft kortene på bordet og innrømmet at de i årenes løp har senket vannspeilet i Hylen med hele 3,5 meter i forhold til det opprinnelige.

Ordfører i Tokke kommune Jarand Felland viser fram bildene

Ordfører i Tokke kommune Jarand Felland viser fram bilder av sprengningsarbeider i Helveteshylen under gårdsdagens pressekonferanse

Statkraftrepresentanten la seg flat og innrømmet senking av  hylenterskelen i utløpet av

Regiondirektør i Statkraft Per Arne Hellebust la seg flat og innrømmet ansvaret for senking av terskelen i utløpet av Helveteshylen

Problematikken rundt storørretstammen i Bandak har med gårdsdagens innrømmelse fått en helt ny vending. Hvilke konsekvenser det vil få blir interessant å følge .

LN

Tegningene som utløste Statkraft sin innrømmelse:

Skjermbilde 2017-10-27 kl. 00.52.15

Skjermbilde 2017-10-27 kl. 00.52.29