”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Slik ble Helveteshylen vandringshinder

Under befaringsdagen 28. juni la ordfører Jarand Felland (SP) fram bildebevis på at vannstanden i Helveteshylen er blitt senket etter åpningen av Lio kraftverk. Se videoklippet her:  I sitt innledningsforedrag begrunner videre Jarand Tokke kommunen sitt krav om fisketrapp forbi Helveteshylen og en miljøvannføring i Tokkeåi, som vil bety opp til 5% reduksjon av dagens kraftproduksjonen:

Her er bildene ordfører Jarand la fram for forsamlingen på møtet før selve befaringen:

Helveteshylen før vannstanden ble senket

Helveteshylen før vannstanden ble senket

Her forberedes  sprengningsarbeidet som senket vannspeilet i Helveteshylen og  dermed gjorde hylen til et vandringshinder for storørretens videre ferd opp til sine tidligere gyteplasser

Her forberedes sprengningsarbeidet som senket vannspeilet i Helveteshylen og dermed gjorde hylen til et vandringshinder for storørretens videre ferd opp til sine tidligere gyteplasser

Og slik så Helveteshylen ut på befaringsdagen:

Før sprengningen av utløpet på Helveteshylen lå vannspeilet over  jettegryta til høyre i bildet.

Før sprengningen av utløpet på Helveteshylen lå vannspeilet over jettegryta til høyre i bildet.