”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Sladdet offentliggjøring

Statkraft har (på sitt vis) gitt etter for innsynskravet fra Tokke JFF: Det omstridte notatet er offentliggjort, men 13 av de 20 sidene er sladdet.

I 2003/2004 gjennomførte Statkraft et forsøk med simulerte effektkjøringer for å undersøke hvilke konsekvenser slike vil få for fisk og næringsdyr. Forsøkene og de etterfulgte analysene resulterte i at Statkraft selv påla seg restriksjoner for nedramping av Lio kraftverk. Statkraft har imidlertid ikke villet offentliggjøre rapporten fra forsøket. De har definert den som et internt notat.

Tokke JFF har har blitt tilbudt å lese rapporten på Statkraft sitt kontor, men har gjentatte ganger ønsket å få tilsendt en originalkopi for å studere den nærmere. Dette har Statkraft avvist.

24. september d.å. fremmet Tokke JFF  krav om innsyn i Statkrafts notat/rapport etter miljøinformasjonsloven (Brevet fra Tokke JFF). En måned gikk før Statkraft i midten av forrige uke sendte Tokke JFF opp Tokke kommune en mail med det etterspurte dokumentet vedlagt:

Rapporten sendt ut fra Statkraft

I det vedlagte notatet er 13 av 20 sider bokstavelig talt sladdet:

Side 4 i rapporten ser slik ut

Eksempelvis ser side 4 ut som dette

Statkraft kommenterer det mer enn halvsvarte dokumentet med at: Opplysninger som ikke gjelder Tokkeåi og Lio kraftstasjon er sladdet.

Siste ord er neppe sagt i denne saken!