”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Statkraft med nye kommentarer

ILes Statkraft sine kommentarer til de justerte revisjonskravene i forbindelse med vilkårsrevisjonen

NVE jobber nå for fullt med vilkårsrevisjonen til Tokke-Vinjereguleringen. I juli sendte Statkraft et dokument til NVE hvor de kommenterer kravene som er stilt. Her kommer de også med sin vurdering av fjorårets nye opplysninger om senkingen av Helveteshylen og de fiskefaglige rapportene fra 1959 og 1968, som kom for en dag i Riksarkivet i februar d.å.

Les dokumentet her:

webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/200703195/2453646

Kommentarer og debattinnlegg publiseres gjerne!

Sendes til: nilssen@larsoglars.no