”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

NINA-notat om endringene i Helveteshylen

Dokumentasjonen av senkningen av vannspeilet i Helveteshylen – får det konsekvenser for de foreslåtte storørret-tiltakene?  Forskningsjef Jon Museth i NINA gir sin vurdering i et nytt notat.

 

Skjermbilde 2018-05-15 kl. 12.01.09NINA Rapport 1050 fremmet en rekke forslag til tiltak for å styrke storørret i Tokkeåi/Bandak. Da rapporten ble utarbeidet fantes det ikke opplysninger om Statkraft sin senking av Helveteshylen og uttak av store mengder stein og grus. Forskningssjef Jon Museth gir her sin vurdering av de foreslåtte tiltakene sett i lys av den nye dokumentasjon.

Notat-om-NINA-Rapport-1050-jmu.pdf

En av de nærmeste dagene blir den nye rapporten fra UNI-Miljø lagt ut.

Vi tar gjerne imot innlegg og vurderinger fra dere som følger med på Bandakkanalen.no og miljørevisjonsprosessen