”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Rapporten fisket fra 1959

Året er 1959. Ekspropriasjonsskjønnet for Tokke-reguleringen har bestilt en rapport om fisken og fangstene i vassdraget før det blir regulert og utbygd.

sven sømmeSven Sømme fikk oppdraget. Han var Fiskeriinspektør for innlandsfisk fra 1946 – 1952 før han ble freelance konsulent.

Hans beskrivelser av bestandene og fangstene  i Tokke-Vinje vassdraget baserte seg delvis på utregninger ut fra produksjonsvolum og vannføring, men hovedsakelig på intervjuer med fiskere og kjentfolk.

Les rapporten hans her:   Tokkeåi med tilløp