”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Rapport om fisken i Vestvatna fra 1968

Etter at materialet om senkningen av Helveteshylen ble funnet, har Statkraft jobbet videre med eksterne søk i Riksarkivet. Her presenteres 1968-rapporten til Utbyggings-og reguleringsskjønnet om virkninger på fisk og fisket i Vestvatna.Fra Jostein Kristiansen i Statkraft har vi mottatt følgende:

«Her er rapportene fra de fiskesakkyndige (Sømme, Løkensgaard, Harstad m.fl) knyttet til Tokke-Vinje utbyggingen. Rapportene ble oversendt alle interessenter som Fylkesmannen, NVE, Vannområde Tokke-Vinje, Tokke og Vinje kommune, Bandak Fiskelag og Tokke Jeger og fisk den 5. mars. Rapportene blir svært viktige for forskningsmiljøene som jobber med Tokkeåi og Bandak og rapportene er selvsagt oversendt de. Rapportene er basert på intervju med lokalkjente, grunneiere, historikk og undersøkelser. De gir beskrivelse av situasjonen for fiskebestandene i Tokkeåi og Bandak på 50/60 tallet samt historisk. Rapportene sier litt om vekst, hvor langt fisken vandret, utøvelse av fiske, fangster og om forventede konsekvenser ved utbyggingen. Det finnes også rapporter som beskriver situasjonen i de fleste regulerte vann i Vinje før utbygging»

En av rapportene er allerede lagt ut – Sven Sømme sin vurdering til Ekspropriasjonsskjønnet for Tokke-reguleringen  fra 1959.  Joakim Harstad og Trygve Løkensgard sin rapport fra 1968 – om virkninger på fisken og fisket i Vestvatna, Bandak, Kvitseidvatn og Flåvatn kan du lese her:

Virkninger på fisk Vestvatna – Tokke-reguleringen