”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Tokke JFF med tilleggsuttalelse

Tokke JFF og Bandak Fiskelag har tidligere avgitt høringssvar til Statkrafts revisjonsdokument Tokke-Vinje reguleringen fra januar 2013. Etter befaring i juni 2017 ga NVE åpning for å komme med tilleggsuttalelse. 

20. november leverte Tokke JFF sin tilleggsuttalelse:

«Det har gått lang tid siden revisjonssaken ble åpnet i 2007. Det har fremkommet flere nye opplysninger siden første høringsrunde … I dette dokumentet ønsker vi å gi uttrykk for hva vi mener er viktig for å oppnå en helhetsforståelse som gjør det mulig å ta vare på et helt unikt artsmangfold i deler av Tokke og Vinje kommune»

Dette danner grunnlaget for den 40 siders lange dokumentet, som kan leses her:

Tilleggsutalelse Tokke-Vinje revisjonen endelig versjon redusert strl

Skjermbilde 2017-11-22 kl. 02.34.31