”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Trengs det mer omfattende tiltak?

De siste tiden er det blitt utført arbeider for å bedre gyteforholdene for storørreten i Tokkeåi.

Men er dette nok for å bevare og styrke stammen?

Under NVE sin befaring langs Tokkeåi 28.juni la begrunnet Morten Kråbøl sitt synspunkt om at det som gjøres av forbedrende tiltak nedstrøms Helveteshylen er vel og bra, men det som virkelig til er å få de store fisken videre oppstrøms og sørge for nok vann i det gamle løpet.