Vi gir deg bakgrunnen og holder deg oppdatert om prosjektet "Ferskvannsøkologiske undersøkelser i Tokkeåi og deltaområdet".

Mer vann i det gamle elveløpet!

Ordføreren i Tokke kommune var tydlig i sin tale under NVE sin befaring i forbindelse med nye konsesjonsbetingelser 28. juni. I to nye videoklipp begrunner han hvorfor og hvordan det må sikres mer vann i det gamle elveløpet: