”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Mer vann i det gamle elveløpet!

Ordføreren i Tokke kommune var tydlig i sin tale under NVE sin befaring i forbindelse med nye konsesjonsbetingelser 28. juni. I to nye videoklipp begrunner han hvorfor og hvordan det må sikres mer vann i det gamle elveløpet: