”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Nytt klipp fra NVE-befaringen

En grunnleggende uenighet om hva som må til for å berge og styrke storørretstammen i Bandak / Tokkeåi kommer for dagen i dette klippet fra NVE-befaringenJostein Kristiansen fra Statkraft redegjør for innholdet i NINA-rapporten som har lagt grunnlaget for de tiltakene Statkraft har gjort for å styrke storørretstammen i Bandak. Forsker Morten Kråbøl forteller hvorfor han mener disse tiltakene er uholdbare.