”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

NVE – befaringen 28. og 29. juni

NVE skal igang med sluttbehandlingen av vilkårsrevisjonen for Tokke/Vinje – vassdraget. I slutten av juni arrangerte de en befaring for å få saken best mulig belyst. De første videoklippene fra befaringen kan du se her:Befaringen startet med en redegjørelse fra Per Sannerud, leder i NVE, hvor han redegjorde for hensikten med befaringen. Behandling av vilkårsrevisjonen for  Tokke/Vinje-vassdraget vil få topp prioritet hos NVE fra nyttår, og i løpet av 2018 vil det trolig foreligge en innstilling som vil bli lagt fram for Olje & Energidepartementet.

Hensikten med vilkårsrevisjonen er å se på muligheten for miljøforbedringer og modernisering av de vilkårene som ble gitt da konsesjionen ble gitt for over 50 år siden. Med befaringen ønsket man å få belyst flest mulig sider og finne ut om beslutningsgrunnlaget er godt nok eller om ytterligere utredninger og undersøkelser er påkrevd.

Vi fulgte den første dagen av befaringen med videokamera. De første utdragene fra opptakene kan du se her:

 

LN