”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Gytegroptellinger 2016

Det ble estimert 30 gytegroper i Tokkeåi høste 2016. I årene 2013 – 2015 var tallet 35-54 groper. Det hefter imidlertid usikkerhet rundt fjorårets observasjoner. Les rapporten her:

Notat_Gytegroptellinger Tokkeåi_høst 2016

Forsiden på rapporten:

Forsiden på rapporten om gytegroptellingene 2016

Forsiden på rapporten om gytegroptellingene 2016

Dykking i øvre del av Åmøtehylen november 2016

Dykking i øvre del av Åmøtehylen november 2016