”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Informasjon knyttet til stans i Lio kraftverk

I perioden 2.1.2017 til 30.6.2017 vil Lio Kraftverk stå pga. totalrehabilitering av stasjonen. I den forbindelse vil det bli sluppet vann for å opprettholde anbefalt vannføring i Tokkeåi. I all hovedsak vil det bli tappet vann fra Byrtevatn, slik at det vil gå mer vann i Mosåi og Mosvatn enn normalt. Dette kan føre til utrygg is i Mosvatn. Blir det lite vann i Byrtevatn vil det måtte tappes vann fra Tveito dam i Vinje, dette kan få konsekvenser for lysløypa i Åmot.

Jostein Kristiansen
Senior Specialist Environment

Statkraft