”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Få storørreter å se på elva i høst

Hvert år telles gytefisk og gytegroper i Tokkeåi. Drivtellinga 3. november viste få storørreter.

Telling av gytefisk og gytegroper etter storørret danner grunnlaget for en vurdering/ beregning av bestanden. I disse dager foregår gytegroptellingene i Tokkeåi. Ørreter over 3-4 kilo lager markerte områder selv i grov grus, og  gytegroene ses tydelig når det lysere substratet under den øverste grusen kommer til syne.

Grove gytefisker på elva høsten 2011. Foto: Bai Brattestå

Grove gytefisker på elva høsten 2011. Foto: Bai Brattestå

3. november d.å ble det foretatt en drivtelling av fisk. Ulrich Pulg fra Uni Miljø i Bergen lot seg drive nedover elva. Sikten var det han definerer som middels god – 6 meter. Ulrich observerte 78 fisk over en kilo, 53 over to, hvorav  20 var over fire kilo. Mesteparten av fiskene befant seg fra og med Hakaflothylen og oppover.

Dataene fra drivtellingen i Tokkeåi 3. november 2016

Dataene fra drivtellingen i Tokkeåi 3. november 2016

Hvorvidt tellingen er representativ for årets oppgang av storørret fra Bandak, gjenstår å se til gytegropene er talt, men mye tyder på at 2016 kan bli et mørkt år for en av norges viktigste storørretstammer.

LN