”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Gytegroptellinger i gang

Denne uka blir det gytegroptellinger i Tokkeåi. Resultatene vil gi nye estimater om antallet storørreter

Storørret graver gytegrop (bildet er tatt i Gudbrandsdalslågen)

Storørret graver gytegrop i Gudbrandsdalslågen (Foto: Morten Kraabøl)

Gytegropene fra storørreter er godt synlige. Telling av disse gir et godt estimat på bestanden av gytefisk. Tellingene blir utført denne uka av Jan Heggenes,  Per Tommy Fjeldheim og Kai Joachim Brattestå.

Storørretenes gytegroper i Lågen tegner tydelige endringer i substratet (Foto: Morten Kraabøl)

Storørretenes gytegroper i Lågen tegner tydelige fargeendringer i substratet (Foto: Morten Kraabøl)