”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Reviderte regler for fiskekonkurransen og forsommerfisket i Bandak

Fiskekonkurranse i Bandak og helger for åpent fiske vår 2015           

I forbindelse med prosjektet med akustisk telemetri i Bandak/Tokkeåi vil det bli holdt en fiskekonkurranse samt tre helger med dorgefiske, alle med unntak fra fiskeregler. Dette er 2. sesong av prosjektet, og det er tidligere (2014) merket 25 ørret. Målet ved prosjektet er å kartlegge bl.a. vandringsmønsteret til ørret i Bandak/Tokkeåi. Etter fjorårets sesong ser vi hvor mye verdifull informasjon hydroakustisk merking gir. Målet ved årets prosjekt er å merke 5 storørret og 90 fisk av aldersklassen >2+ på elven. Erfaringene fra 2014 tilsier at dorgefiske er den mest effektive og skånsomme metoden for fisken.

Dette er et unikt prosjekt, hvor det ikke er gjort noe lignende i Norge. Det er foretatt mange prosjekter med akustisk telemetri, men ingen i et slikt innlandssystem.

Fiskekonkurranse 22-24 mai

Det vil bli avholdt en fiskekonkurranse i helgen 22-24 mai. Konkurransen vil være tilnærmet lik som i fjor. Det vil bli premiering for største fisk 5000,-. Det vil i tillegg bli betalt 500 kr for stor hver fisk som blir merket. Hovedmålet er å merke fisk over 2 kilo. Blir det tatt noe under 2 kg så ta kontakt, slik at det kan bli tatt en vurdering av om fisken skal bli merket. All sølvfarget pelagisk fisk over 500g blir merket.

Fiskeregler

Det er kun tillatt med stangfiske og/eller trolling fiske i innsjøen Bandak. Fiske på elv er ikke tillatt under konkurransen. Det er ingen begrensning på antall stenger. Målet er å få stor fisk på den mest skånsomme metoden som er mulig. Husk at målet er å holde fisken i live.

Påmelding og praktisk Info

Registrering via mail (106760@student.hit.no) eller SMS (Tlf: 99272597). Det er ingen startkontigent.

Ta gjerne med en kasse til oppbevaring av levende fisk, dette kan eventuelt lånes under konkurransen. Det vil bli holdt en stand ved båtslippen på Dalen før konkurransen starter, for litt tilleggsinformasjon om levering av fisk og det praktiske rundt prosjektet.

Konkurransen vil starte fredag kl. 18.00 vare frem til kl. 13.00 på søndag og prisutdeling kl. 14.00.

Det er overnattingsmuligheter på Buøy Camping eller Hotel Dalen. Hver enkelt må selv ordne dette.

Helger åpent for fiske

I tillegg til konkurransen vil det være mulig å fiske uten stangbegrensning bestemte helger. Er det noen ildsjeler som vil ta en av de kjente storørretene i Bandak og hjelpe oss med forskningen så blir dette mottatt med stor takk. Det vil også være en liten belønning for fisk. Fisk over 3kg vil det bli gitt en belønning på 1000,-. På fisk mellom 1 – 3kg vil det bli gitt en belønning på 500,-. Fiskereglene blir kun satt til side disse bestemte helgene. Alle må oppgi båt og eiernavn til prosjektansvarlig de aktuelle helgene det vil fiskes.

Helger det vil være åpent fiske:

  • 8-10 Mai
  • 12-14 juni
  • 19-21 Juni

For info/påmelding eller om du har lyst til å fiske for oss ta kontakt med Per Tommy Fjeldheim

TLF/SMS: 99272597

Mail: 106760@student.hit.no