”Vi holder deg oppdatert om tiltak for å bedre storaurestammen og følger revisjonsarbeidet i forbindelse med Tokke/Vinje – reguleringen”

Den første hjuldamperen

Birger Gauslå forteller: Dette bildet viser «St. Olaf» liggende ved «Lasteinen» brygge. «St. Olaf» var den første hjuldamperen på Vestvatna. Båten ble bygget i England og fraktet til Saltevje hvor den ble klinket sammen av lokale arbeidsfolk under ledelse av to engelskmenn med en gammel sjømann som tolk.

St. Olaf ble sjøsatt den 2. juni 1852 og ble tatt ut av drift engang mellom 1880 og 1892. Det viste seg at båten stakk noe dypere enn det som var planlagt. Det var ikke uvanlig at «St. Olaf» sto fast i strykene og måtte losses for å komme videre den første tiden. Det var nok ingen enkel jobb å styre en hjuldamper i trange stryk på 1850 – tallet!
For at «St.Olaf» skulle kunne forsere strykene mellom Bandak og Kviteseidvatn måtte det gjøres utrenskninger.
I tidsrommet fra vinteren 1851-52 til 1853 var det laget en skipsleie i Skarprudstrømmen med 1,2 meters dyp ved laveste vintervannstand. I 1880 var Skarprudstrømmen utdypet til ca 2 meters dybde ved laveste vannstand.
Vi vet ikke hva utgangspunktet var, men det er tydelig at laveste vannstand i Bandak er blitt senket med omkring 1 meter.
Dette skjedde altså før kanalen ble bygget i 1892.